Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het Nederlands.


Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:

- Bij deze verordening (Europese wetgeving) worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
- Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.


Voorbeelden van natuurlijke personen in de clubcontext zijn: leden ouders, alle medewerkers van de club (overkoepelend bestuur, afdelingsbestuur, medewerkers en vrijwilligers...).


Bijkomende informatie:


Meldpunt Privacy F.S. The Reds

U kan het meldpunt contacteren via privacy@fsthereds.be.


Privacyverklaring

Klik hier als u onze privacyverklaring wenst te raadplegen.